Kinek ajánljuk intézményünket?

Azoknak a tanulóknak

 • Akikben megvan az akarat és képesség felkészültségük, műveltségük fejlesztéséhez.
 • Akiknek célja, hogy tanulmányaik befejeztével, piacképes szakma birtokában, a legkülönbözőbb gazdasági területeken végezzenek munkát, és ehhez megfelelő gyakorlati ismereteket szerezzenek.
 • Akiknek célja felső fokú tanulmányok folytatása.
 • Akiknek érdeklődése széles körű, idegen nyelvek elsajátítására készek.
 • Akiknek gondot okoz ugyan az elméleti felkészülés bizonyos szintjének elérése, de jó gyakorlati érzékkel rendelkeznek, kézügyességgel bírnak, emellett alkalmazkodási készségük fejlett, s így a szakoktatásba szívesen kapcsolódnak be.
 • Akiknek fokozott az érdeklődése a számítástechnika iránt.
 • Akik továbbtanulásukat vagy szakmai képzésüket e területen akarják folytatni.

Olyan szülőknek

 • Akik az általánosan megbecsült emberi értékek iránt elkötelezettek, és akik
 • fontosnak érzik azok őrzését és átadását.
 • Akik felelősséggel viseltetnek gyermekeik jövője iránt, s abban érdekeltek, hogy intézményünkre támaszkodva valamilyen szintű végzettséghez, képzettséghez juttassák gyermeküket.

Olyan pedagógusoknak

 • Akik a pedagógiai tevékenység elkötelezettjei.
 • Akik egyaránt fontosnak tartják felzárkóztatást és tehetséggondozást.
 • Akik munkájukat igényesen végzik.
 • Akik feladatvégzésük során partneri viszony kialakítására törekednek tanítványaikkal és azok szüleivel, nevelőivel.

Az intézmény szerepe a település életében

Az Alapítvány tapasztalta azt az ellentmondást, amely a társadalmilag leszakadó rétegek lehetőségei valamint a középfokú végzettség megszerzésének kényszere és a tankötelezettségi korhatár kiterjesztése között feszülnek.

Ugrásszerűen megnőtt azoknak a gyerekeknek, fiataloknak a száma, akik gyengébb tanulmányi eredményeik miatt nem tudnak a ma versenyképes képzési formákba bekapcsolódni, miközben a szakképzés általános válsága a lehetőségeket tovább szűkítette.

Az alapítvány megérti és elfogadja, hogy meg kell oldani a gyengébb képességű, többnyire halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak is az általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai képzését.

Célunk, hogy a lakosság körében növekvő szimpátia kísérje tanítványaink közéleti, társadalmi szereplését, hiszen döntő többségük életének megalapozását elvégzi az intézmény, és egyre nagyobb számban kerüljenek főiskolára is az érettségizett fiatalok.

Az intézmény arculata

Iskolánkban az ismeretek elsajátíttatása mellett törekszünk az élethosszig tartó tanulás, a kreatív és problémamegoldó gondolkodás képességének kialakítására, az információszerzés, - feldolgozás helyes módjainak megtanítására. A modernkor követelményeinek megfelelően sikerorientált tanulókat kívánunk nevelni, akik a társadalom sikeres tagjaként alkalmasak a harmonikus családi élet kialakítására is.

Ehhez felhasználjuk a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket, valamint a könyvtári és informatikai lehetőségeket.

Valamennyi tanártól elvárjuk, hogy elsődlegesen a diákra koncentráljon, igyekezzen képességeiknek legmagasabb fokára eljuttatni őket.

Elvárásunk, hogy ehhez használja fel az egyéni és differenciált foglalkoztatás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás módszereit.

Pedagógus közösségünk törekszik arra, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a folyamatosan változó társadalmi körülményekhez és elvárásokhoz. Az alkalmazkodás eszközei: az állandó önképzés, a képzési formák bővítése, a partneri igények nyomon követése és a lehetőségek szerinti megvalósítása.

A személyiségfejlesztés keretében fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat segítsük a megfelelő életpálya kiválasztásában, a hivatásszeretet és kötelességtudat kialakításában. A nevelési módszerek közül pedagógusaink személyes példamutatását tartjuk elsődlegesnek.

Fontosnak tartjuk az egészséges életre való nevelést, az egészségmegőrzést, a társadalmi és természeti környezet védelmét.

Céljaink eléréséhez, feladataink megvalósításához szükségesnek tartjuk a tanulókkal, a szülői házzal és az iskola nem pedagógus dolgozóival való partneri együttműködést

Gyors elérések

enaplo

Központi elérhetőségek

Címünk: 1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7.
googleMap
Telefon/fax: 277-8301, 276-0022
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
facebooklogo

Igazgató

Istvánfy Attila

Telefon: 277-8301

Iskolatitkárság

Imréné Zsille Viktória

Telefon/fax: 277-8301, 276-0022 (108. mellék)

Szakképző központ

Istvánfy Attila

Telefon/fax:277-8301, 276-0022 (104. mellék)

Gyógypedagógiai intézményegység

Cím:1215 Budapest, Árpád u. 1.
Telefon: 06/20-4060-450

Gyakorlati képzőhely

Csertszak Kft.
Kelemen Lajos

Cím: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.
Telefon: 277-8938, 425-2553